Speciālā izglītības programma


 

 

No 3.oktobra  līdz 6.oktobrim skolā viesosies pedagogi no Lielbritānijas, Īrijas, Portugāles, Rumānijas un  Igaunijas.

 Projekta

,,Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

(,,Mēs par veselīgu Eiropu! Speciālo vajadzību kopienas kapacitātes paaugstināšana”) ietvaros.

 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Augusts '12

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning