Speciālā izglītības programma


 

 

No 3.oktobra  līdz 6.oktobrim skolā viesosies pedagogi no Lielbritānijas, Īrijas, Portugāles, Rumānijas un  Igaunijas.

 Projekta

,,Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

(,,Mēs par veselīgu Eiropu! Speciālo vajadzību kopienas kapacitātes paaugstināšana”) ietvaros.

 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

2018.gada 23.oktobrī
Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā


Latvijas Republikas speciālās izglītības
 
matemātikas skolotāju

seminārs
KONFERENCE

“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba

metodes matemātikā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

Programma

Reģistrēšanās elektroniski līdz 20.10.2018.
Vietu skaits ierobežots

Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

  2017.gada novembrī mūsu skolas pedagogi un direktore Laila Lapiņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, uzzinātu kaut ko jaunu un papildinātu savu pieredzi. Izglītības sistēma Somijā tiek uzskatīta par veiksmīgāko pasaulē.

Helsinkos mēs apmeklējām un iepazināmies ar divām skolām - Kivenpuisto skolu un Resonaari speciālās mūzikas izglītības centru. 

Skolotāji aktīvi diskutēja par skolas darba organizēšanu, problēmām un risinājumiem. Mēs piedalījāmies arī Resonaari speciālās mūzikas centra nodarbībās un praksē izmēģinājām mūzikas apmācības sistēmu, kas balstīta uz krāsu un figūru nošu pierakstu, kuru izmanto mūzikas apmācībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībam.

Somijas skolās uzsvars tiek likts uz mācību procesu un mācību vides veidošanu. Skolās ir modernas tehnoloģijas un plašas telpas. Somijas izglītības sistēma balstās uz līdzdarbošanos, līdzatbildību un uzticību.

      Helsinku skolās redzētais un dzirdētais deva lielāku pieredzi un izpratni, kā mums pilnveidot mācīšanās procesu un skolas vides kvalitāti, tāpat mēs novērojām, ka savā skolā daudzas lietas darām līdzīgi, pielietojot dažādas metodes izglītības programmas apguvei un ieviešot jauninājumus. 

Jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels ieguvums. 

Izglītības metodiķis  Ilga Grīntāle

 ________________________________________________________

Ir pabeigts darbs pie jaunā mācību līdzekļa, tagad tas pilnā apmērā ir pieejams lejuplādei un izmantošanai mācību procesā.

Mācību metodiskais līdzeklis
,,Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”
ZINI!

 

________________________________

Apbalvojums

  ,,Labā prakse autisma jomā’’ 

Mūsu skola iesaistījās Latvijas autisma apvienības organizētajā konkursā ,, Labā prakse autisma jomā’’. Konkursa mērķis bija apzināt un izvērtēt izglītības iestādes, kurās tiek veidota un uzturēta mūsdienu prasībām atbilstoša vide un apmācības kvalitāte bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Novērtējot mūsu pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo apmācībā ar autiskā spektra traucējumiem, mēs ieguvām autismam draudzīgas izglītības iestādes statusu un 2017.gada 10.novembrī Latvijas autisma apvienības rīkotajā konferencē saņēmām konkursa galveno apbalvojuma simbolu ,,Labā prakse autisma jomā’’ .

Izglītības metodiķis Ilga Grīntāle

_______________________________________________________

Paldies ,,Rietumu Bankas labdarības fondam'' un ,,Vef Rīga''

par iespēju piedalīties un iegūt mūsu skolai āra basketbola  grozu basketbola grozu kampaņas ietvaros. Skolēniem būs iespēja arvien vairak laika pavadīt sportojot svaigā gaisā. 

Un pats galvenais ,,paldies'' visiem, kas konkursa laikā katru dienu mūs atbalstīja balsojot. Bez jums tas nebūtu izdevies!

Basketbola pulciņa skolotajs Ainārs Eidons

________________________________________________________

Vefgrozs

    Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centram nepieciešams #vefgrozs, jo mums patīk basketbols, gribam trenēt metienus, vairāk uzturēties svaigā gaisā, sporta zālē ir pārāk zemi griesti, basketbols ir mūsu sirdslieta, gribam spēlēt "mīnusus", vēlamies piekopt veselīgu , aktīvu dzīvesveidu un galu galā tas mūs visus VIENO! 


 

 

2. starptautiskā KONFERENCE
Sadarbībā ar Erasmus+ projektu “Vai ESi gatavs dzīvei un darbam?”, SENICT Lielbritānija

IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Ziedoņa zāle (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu uz latviešu valodu. Zāle ir pilnībā pieejama personām ar kustību traucējumiem)
  2017.gada 1.jūnijā
plkst. 10:00

Konferences programma

Elektroniskā reģistrācija

_____________________________________________________

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning