Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

 

NOLIKUMS

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru

2018. gada 13. marts

Valmierā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā,
Leona Paegles iela 5/7
Darba kārtība

 

BRĪVLAIKS

1.klases izglītojamajiem

no 5. februāla līdz 9.februārim

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 775 ,,Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9. punktu

 

_______________________________________________________

Ir pabeigts darbs pie jaunā mācību līdzekļa, tagad tas pilnā apmērā ir pieejams lejuplādei un izmantošanai mācību procesā.

Mācību metodiskais līdzeklis
“Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”
ZINI!

 

_____________________________

Apbalvojums

  ,,Labā prakse autisma jomā’’ 

Mūsu skola iesaistījās Latvijas autisma apvienības organizētajā konkursā ,, Labā prakse autisma jomā’’. Konkursa mērķis bija apzināt un izvērtēt izglītības iestādes, kurās tiek veidota un uzturēta mūsdienu prasībām atbilstoša vide un apmācības kvalitāte bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Novērtējot mūsu pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo apmācībā ar autiskā spektra traucējumiem, mēs ieguvām autismam draudzīgas izglītības iestādes statusu un 2017.gada 10.novembrī Latvijas autisma apvienības rīkotajā konferencē saņēmām konkursa galveno apbalvojuma simbolu ,,Labā prakse autisma jomā’’ .

Izglītības metodiķis I. Grīntāle

____________________

 Paldies ,,Rietumu Bankas labdarības fondam'' un ,,VEF Rīga''

par iespēju piedalīties un iegūt mūsu skolai jaunu āra basketbola grozu basketbola grozu kampaņas ietvaros. Skolēniem būs iespēja arvien vairāk laika pavadīt sportojot svaigā gaisā!

Un pats galvenais ,,paldies’’ visiem, kas katru dienu konkursa laikā mūs atbalstīja balsojot! Bez jums tas nebūtu izdevies!

Basketbola pulciņa skolotājs Ainars Eidons

__________________________________________________

2. starptautiskā KONFERENCE
Sadarbībā ar Erasmus+ projektu “Vai ESi gatavs dzīvei un darbam?”, SENICT Lielbritānija

IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Ziedoņa zāle (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu uz latviešu valodu. Zāle ir pilnībā pieejama personām ar kustību traucējumiem)
  2017.gada 1.jūnijā
plkst. 10:00

Konferences programma

Elektroniskā reģistrācija

_____________________________________________________

#vefgrozs

    Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centram nepieciešams #vefgrozs, jo mums patīk basketbols, gribam trenēt metienus, vairāk uzturēties svaigā gaisā, sporta zālē ir pārāk zemi griesti, basketbols ir mūsu sirdslieta, gribam spēlēt "mīnusus", vēlamies piekopt veselīgu , aktīvu dzīvesveidu un galu galā tas mūs visus VIENO!

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning